Informacja Rady Osiedla „Aleksandrowice”

dot. realizowanych na osiedlu inwestycji i remontów dróg w roku 2017:

1. Kapitalny remont ul. Smolnej;
2. Budowa „nowego” – IV odcinka ul. J. Osterwy – m. ul. Olszową a ul. Smolną: w trakcie realizacji;
3. „Osiedlowy Plac Czasowego Postoju Pojazdów” przy ul. Bunscha, w ramach projektu finansowanego z Budżetu Obywatelskiego’2017 – w trakcie przetargu na wykonawstwo;
4. Remonty bieżące chodników i ulic: Mireckiego, Osterwy, Wrzosowa, Orzeszkowej …;

V-ce Przew. RO – L. Hejny

Możliwość komentowania jest wyłączona.