Spotkanie z Dzielnicowym Policji

Opublikowano: 20 Mar 2017

RADA OSIEDLA „ALEKSANDROWICE”
zaprasza Mieszkańców Osiedla na
***
Spotkanie z Dzielnicowym Policji nt. „Bezpieczny Senior”
***
– data: 27.(czwartek) kwietnia 2017 r.; godz. 17,oo
– miejsce: siedziba RO, ul. Wrzosowa 20
– pogadanka: dot. m.in. zabezpieczenia się przed wyłudzeniami np. „metodą na wnuczka” ….
***

Z a p r a s z a m y !!!

Zebranie Sprawozdawcze z działalności RO za rok 2016

Opublikowano: 20 Mar 2017

RADA OSIEDLA „ALEKSANDROWICE”
zaprasza Mieszkańców Osiedla na
Zebranie Sprawozdawcze z działalności RO za rok 2016
***
– data: 20.(czwartek) kwietnia 2017 r.; godz. 17,oo
– miejsce: siedziba RO, ul. Wrzosowa 20
***
Porządek zebrania:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania;
2. „Sprawozdanie z działalności RO za rok 2016” – Przew. Rady Osiedla;
3. Dyskusja;
4. Wystąpienia zaproszonych Gości i dyskusja;
5. Wolne wnioski;

Z a p r a s z a m y !!!

Sprawozdanie z działalności w roku 2016

Opublikowano: 20 Mar 2017

Sprawozdanie z działalności

Rady Osiedla „Aleksandrowice” w roku 2016

– Zebranie Sprawozdawcze RO: 20.o4. 2017r., godz. 17,oo –

  1. Rada Osiedla „Aleksandrowice” – w roku 2016 – funkcjonowała w niezmienionej strukturze i składach osobowych jej organów;

  2. Siedziba RO – bez zmian: ul. Wrzosowa 20; należy odnotować dobre warunki funkcjonowania RO i jej dostępność dla Mieszkańców Osiedla; siedzibę RO wyposażono w laptop oraz drukarkę; określono – w uzgodnieniu z UM – harmonogram utrzymywania stałego porządku w siedzibie RO;

  3. Członkowie RO – zgodnie z przyjętym harmonogramem – pełnili swoje dyżury w każdy drugi i ostatni czwartek miesiąca: w godz. 17 – 18; w tym czasie odbywały się także otwarte posiedzenia Zarządu i RO, m.in. z udziałem Radnych RM (zwłaszcza Panowie: Matyja i Lisiński), a także Jednostek Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i Policji; podkreślić należy dobrą współpracę z RO z terenu Aleksandrowic – „Polskich Skrzydeł”, „Wojska Polskiego” i „Kopernika”;

  4. Działalność RO oparta była na przyjętym „Planie działania na rok 2016”, oraz skorelowanym z nim „Planem finansowym na rok 2016”;

  5. Plany zostały zrealizowane, a przedsięwzięcia finansowane z budżetu RO – rozliczone z UM, zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie;

  6. W ramach działalnościRO, w 2016 roku w szczególności podejmowano i realizowano:

zobacz więcej