Skład rady osiedlowej

Zarząd Rady Osiedla:

 • Przewodniczący – Leszek Sikora
 • Wiceprzewodniczący – Andrzej Krusiński
 • Sekretarz – Katarzyna Świat
 • Skarbnik – Grażyna Zemanek

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca KR – Joanna Borkowska
 • Członek KR – Szymon Krusiński
 • Członek KR – Jerzy Gaweł

Członkowie Rady Osiedla:

 • Jan Bieda
 • Janusz Biela
 • Sylwester Brodka
 • Adam Kmiecik
 • Józef Kosowski
 • Józef Rzadkosz
 • Bogdan Sikora
 • Jerzy Świat