Skład rady

Skład rady osiedlowej:

imię i nazwisko funkcja
1 Leszek Sikora przewodniczący Rady Osiedla
2 Ludwik Hejny wiceprzewodniczący Rady Osiedla
3 Andrzej Krusiński sekretarz Rady Osiedla
4 Grażyna Zemanek skarbnik Rady Osiedla
5 Joanna Borkowska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6 Józef Kosowski członek Komisji Rewizyjnej
7 Jerzy Świat członek Komisji Rewizyjnej
8 Henryka Białek członek Rady Osiedla
9 Jan Bieda członek Rady Osiedla
10 Janusz Biela członek Rady Osiedla
11 Sylwester Brodka członek Rady Osiedla
12 Jerzy Gaweł członek Rady Osiedla
13 Adam Kmiecik członek Rady Osiedla
14 Ilona Krywult członek Rady Osiedla
15 Bogdan Sikora członek Rady Osiedla

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.